Διαδικτυακό ΕΝ ΕΡΓΩ – Άρθρα

Η κυριαρχία του ιατρικού μοντέλου αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία είναι ατομικό πρόβλημα – προσωπική τραγωδία του ατόμου συνεπεία της νοητικής, ψυχολογικής ή αισθητηριακής του απόκλισης του από το θεωρηθέν ως φυσιολογικό / των λειτουργικών του περιορισμών, παρείχε […]
Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το 1992, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια υιοθέτησης Προγράμματος Δράσης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (3η Δεκεμβρίου 1992). Το προαναφερθέν Πρόγραμμα υπήρξε ο […]
Στην επικυρωμένη από την Ελληνική Πολιτεία Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που […]
Η συστηματική και ενδελεχής μελέτη ελληνικών και διεθνών ερευνητικών μελετών καταδεικνύει ότι οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε φοιτούν στα τμήματα γενικής εκπαίδευσης είτε στις τάξεις ένταξης, ή σε ειδικά σχολεία, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμπλακούν ως […]
Πολλοί θεωρούν ότι ο αυτισμός είναι κάποιου είδους ασθένεια, η οποία με το πέρασμα των χρόνων θα σταματήσει απλά να υπάρχει. Οι πιο συνειδητοποιημένοι κατανοούν ότι πρόκειται για μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που εμφανίζεται κατά την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο, ωστόσο παραμένει […]