Σκοπός

Σκοπός

Σκοπός του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ είναι η δημιουργική απασχόληση των φιλοξενούμενων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αναπηρία με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και οργανωμένων ομαδικών και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων.

Ειδικοί Στόχοι είναι:

  • Υποστήριξη σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Εξοικείωση με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνική ένταξη
  • Βελτίωση μαθησιακών δυνατοτήτων
  • Βελτίωση ποιότητας ζωής μέσω απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης