Τηλ: 23210 59199

Κων. Καραμανλή 76,
Λευκώνας Σερρών

info@kdapmeaenergo.gr