Σκοπός και Στόχοι

Γενικός Σκοπός  του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ είναι να προσφέρει στα  άτομα με αναπηρία  ευκαιρίες  για δημιουργική απασχόληση και γόνιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Επιμέρους στόχοι είναι:

 • Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και η προώθηση της κοινωνικοποίησης
 • Κοινωνική ένταξη
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Στήριξη της οικογένειας μέσω Συμβουλευτικής
 • Ψυχαγωγία

Διαθεματικότητα και Μαθητοκεντρικές Μέθοδοι Διδασκαλίας

Τα αναλυτικά προγράμματα  καταρτίζονται σε ετήσια βάση  από το  εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό  του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ  και  διακρίνονται για το σαφή προσανατολισμό τους προς τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Οι μέθοδοι  δε που χρησιμοποιούνται είναι  τα σχέδια εργασίας (project), η ομαδοσυνεργατική μάθηση και η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας.

Με Αίσθημα Ευθύνης
και Σεβασμό στη Διαφορετικότητα!

Σε Ποιους Απευθύνεται

Απευθύνεται τόσο σε παιδιά και εφήβους όσο και σε ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω,  ήτοι άτομα με:

 • Νοητική Αναπηρία
 • Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (π.χ. διαταραχές αυτιστικού φάσματος, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα)
 • Σύνδρομα (π.χ. συνδρόμο DOWN)
 • Ψυχική Αναπηρία
 • Κινητική Αναπηρία (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, παραπληγία)
 • Αισθητηριακή Αναπηρία (κώφωση, τύφλωση)
 • Άλλες αναπηρίες 

Δυνατότητα Συμμετοχής Μέσω ΕΣΠΑ

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ παρέχει όλες τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ

για τους ωφελούμενους της δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ παρέχει καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους γονείς  σχετικά με τις προϋποθέσεις  ένταξης στη δράση και την υποβολή των αιτήσεων τους.

Για τους μη ωφελούμενους της δράσης υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στο Κέντρο με ιδία οικονομική  επιβάρυνση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ανακοινώσεις & Δραστηριότητες
Ακολουθήστε μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης