ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία «ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ» συνιστά δομή / μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ενήλικων, με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, συνολικής δυναμικότητας πενήντα ατόμων που λειτουργεί σε καθημερινή βάση (Δευτέρα έως και Παρασκευή) με το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας του Κέντρου να εκτείνεται από τις 6:00 το πρωί μέχρι και τις 10:00 το βράδυ.

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων – προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, δράσεις που στοχεύουν, αφενός,  στην ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής, αφετέρου, στην διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις εκφάνσεις  του ανθρώπινου βίου (κοινωνική, επαγγελματική, σχολική).

Ανακοινώσεις – Δράσεις
Ακολουθήστε μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης