Φιλοξενούμενοι

Φιλοξενούμενοι

Στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ φιλοξενούνται παιδιά, εφήβοι και ενήλικες με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή
ή αισθητηριακή αναπηρία.

  • Σύνδρομο Down
  • Αισθητηριακή αναπηρία όρασης
  • Αισθητηριακή αναπηρία ακοής
  • Κινητικές αναπηρίες (εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, παραπληγία)
  • Νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος – Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής)
  • Ψυχικές διαταραχές