ΚΔΑΠ ΜΕΑ Twinning: Συνεργαζόμαστε, Αλληλεπιδρούμε, Μηδενίζουμε τις Αποστάσεις!

To ΚΔΑΠ MEA Twinning είναι ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία  που κατήρτισε  και υλοποιεί το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ. Περισσότερα από είκοσι ΚΔΑΠ ΜΕΑ από όλη την Ελλάδα- από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη- ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ και συμμετέχουν στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Twinning.

Πρόκειται για μια συνεργατική δράση στα πλαίσια της οποίας,  οι φιλοξενούμενοι των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, έχοντας την καθοδήγηση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και χρησιμοποιώντας σύγχρονα  εργαλεία Τεχνολογίας της  Πληροφορίας και  των Επικοινωνιών, συνεργάζονται για την από κοινού ολοκλήρωση μιας παιδαγωγικής δραστηριότητας.

Τα συνεπαγόμενα οφέλη της εν λόγω δράσης για τους φιλοξενούμενους των ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι πολλαπλά και αφορούν τον γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

  1. Εξοικείωση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και γνώση της χρήσης του Διαδικτύου.
  2. Συνεργασία μεταξύ των φιλοξενούμενων παιδιών / εφήβων και ενηλίκων με αναπηρία για την διαθεματική προσέγγιση ενός πεδίου ή θέματος – ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργατικότητα, επικοινωνία, έκφραση και μοίρασμα προσωπικών ιδεών και σκέψεων, συμμετοχή σε διάλογο) και διαμόρφωση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων.
  3. Βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας των παιδιών / εφήβων και ενηλίκων με αναπηρία συνεπεία της επιτυχημένης ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων και βίωση συναισθημάτων ικανοποίησης και χαράς.
  4. Ανταλλαγή παιδαγωγικών ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών και συνακόλουθος εμπλουτισμός εμπειριών.

Η πρώτη θεματική ενότητα για το έτος 2021 είναι:  «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, 200 χρόνια σύγχρονη Ελλάδα».