Προσωπικό

Προσωπικό

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό:

 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
 • Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
 • Φυσικοθεραπευτής
 • Εργοθεραπευτής
 • Καθηγητής Μουσικής
 • Καθηγητής Πληροφορικής
 • Καθηγητής Εικαστικών
 • Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 • Θεατρολόγος
 • Κοινωνικός Φροντιστής
 • Οδηγός Οχήματος Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία