Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ  διαθέτει τους εξής εσωτερικούς χώρους:

  • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
  • Αίθουσα εργοθεραπείας
  • Γραφείο εξειδικευμένου προσωπικού
  • Γραφείο διεύθυνσης
  • Χώρο ανάπαυσης / αποφόρτισης
  • Χώρο παρασκευής γευμάτων
  • Ειδικό χώρο εξυπηρέτησης και αποθήκευσης
  • Χώρους υγιεινής