ΤΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ στο Let’s Do It Greece!

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ συμμετείχε στο LetDo it Greece, την ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας καθαρίζοντας την κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου στο Λευκώνα Σερρών

Γινόμαστε εθελοντές, ενεργούμε υπεύθυνα και μια με μια απλή θετική κίνηση γινόμαστε , εμείς οι ίδιοι, η αλλαγή που περιμένουμε.

 

Φωτογραφίες: