Επιμορφωτική Ημερίδα Προσωπικού ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ συμμετέχει στην πρώτη Πανελλήνια Επιμορφωτική Ημερίδα προσωπικού Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)

12 Ιουνίου 2021 στο ξενοδοχείο Elpida Resort στις Σέρρες