Σεβασλή Νάντια

Κοινωνική Λειτουργός

Η Νάντια Σεβασλή είναι Κοινωνική Λειτουργός. Αποφοίτησε από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ολοκλήρωσε με επιτυχία τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Εργάστηκε ως ασκούμενη στο Χαμόγελο του Παιδιού στο τμήμα στήριξης παιδιών με προβλήματα υγείας και παρείχε ιδιωτική παράλληλη στήριξη σε παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης.

Πρόσφατα, ξεκίνησε να εργάζεται ως Κοινωνική Λειτουργός στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων και Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ. Στις πολλαπλές αρμοδιότητες της συγκαταλέγονται η κατάρτιση του κοινωνικού, οικογενειακού και ατομικού ιστορικού των φιλοξενούμενων στη δομή ατόμων με αναπηρία, η σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του διεπιστημονικού προσωπικού δημιουργία προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης, η στήριξη σε ατομική και ομαδική βάση των φιλοξενούμενων που αντιμετωπίζουν προσωπικά ή άλλου είδους προβλήματα, η συνεργασία με τη οικογένεια για την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών σχέσεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης και η ενημέρωση, διασύνδεση και διευκόλυνση της οικογένειας στην επικοινωνία της με υπηρεσίες πρόνοιας και αρμόδιους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υποστήριξης.