Πιτσιάβα Νεκταρία

Υπεύθυνη Απογευματινής Βάρδιας - Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Η  Νεκταρία Πιτσιάβα είναι εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε με επιτυχία τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον τομέα της «Ειδικής Αγωγής» στο Πανεπιστήμιο Frederick. Έχει παρακολουθήσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και αρκετά επιμορφωτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια σχετικά με την Φυσική Αγωγή και την Ειδική Αγωγή  ενώ έχει λάβει πιστοποίηση από την παρακολούθηση του βασικού και  αναγνωρισμένου από το Συμβούλιο της ERC της ΕΕ σεμιναρίου πρώτων βοηθειών (BLS).

Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής  στην ομάδα του Πανσερραϊκού / προπονήτρια παιδιών ηλικίας 7 – 12 ετών στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης – όντας ταυτόχρονα και η ίδια αθλήτρια καλαθοσφαίρισης- .

Τα τελευταία χρόνια, εργάζεται ως εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ ενώ από το τρέχον διδακτικό έτος 2021 – 2022 ασκεί καθήκοντα υπεύθυνης β’ βάρδιας, πλέον των κυρίων καθηκόντων της. Στα κύρια καθήκοντα της συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση γυμναστικών, αθλητικών και κινητικών δραστηριοτήτων- εξατομικευμένων και ομαδικών-  που στοχεύουν, αφενός, στην ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών (ανάπτυξη κινητικών / φυσικών δεξιοτήτων), ψυχικών (ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης)  και πνευματικών δυνάμεων (γνωστική ανάπτυξη) των φιλοξενούμενων στη δομή ατόμων με αναπηρία, αφετέρου, στην προώθηση της κοινωνικής τους ένταξη στο σύνολο (καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων).