Παπαδοπούλου Ιωάννα

Καθηγήτρια Μουσικής

Η  Ιωάννα Παπαδοπούλου είναι καθηγήτρια μουσικής. Έχει ολοκληρώσει τις μουσικές – θεωρητικές της σπουδές με άριστα και έχει λάβει δίπλωμα πιάνου. Επίσης, έχει λάβει πιστοποίηση από την παρακολούθηση του βασικού και  αναγνωρισμένου από το Συμβούλιο της ERC της ΕΕ σεμιναρίου πρώτων βοηθειών (BLS).  Στο παρελθόν και για πολλά έτη, εργάστηκε ως καθηγήτρια σε Ωδεία της πόλης των Σερρών, του Σιδηροκάστρου και της Νιγρίτας.

Τα τρία τελευταία χρόνια, ήτοι από το έτος 2018, εργάζεται ως καθηγήτρια μουσικής στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων και Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ.  Βασικές αρμοδιότητες της συνιστούν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μουσικών δραστηριοτήτων –τραγούδι, μουσική ακρόαση, εκτέλεση μουσικών οργάνων, μουσικοκινητική- που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων με αναπηρία:  α) σωματική (βελτίωση της άρθρωσης, εξάσκηση της ακοής, ενδυνάμωση της ορθής στάσης του σώματος, βελτίωση αδρής και λεπτής κινητικότητας, ενίσχυση των αναπνευστικών λειτουργιών), β) επικοινωνιακή – κοινωνική (ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας), γ) συναισθηματική (απόκτηση αίσθησης του συναισθήματος συμμετοχής στη ομάδα, βελτίωση αυτοεκτίμησης, έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, αποβολή άγχους, δ) μουσική (απόκτηση αίσθησης ρυθμού και μελωδίας, ενίσχυση μουσικής μνήμης, εξάσκηση ακουστικής ικανότητας, γνωριμία με μουσικούς όρους και έννοιες)  και ε) νοητική ανάπτυξη (βελτίωση της αντιληπτικής ικανότητας και της ικανότητας επικέντρωσης της προσοχής, βελτίωση των προφορικών – λεκτικών δεξιοτήτων,  ενίσχυση της μνήμης, της φαντασίας, της χωρικής και χρονικής αντίληψης, της οργάνωσης της μνήμης).