Κουντουρά Αντιγόνη

Εργοθεραπεύτρια

Η Αντιγόνη Κουντουρά είναι Εργοθεραπεύτρια. Αποφοίτησε από το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει κλινική εμπειρία στην θεραπεία τόσο παιδιών και εφήβων, όσο και ενηλίκων.

Πρόσφατα, ξεκίνησε να εργάζεται ως Εργοθεραπεύτρια στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων και Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ. Στις αρμοδιότητες της συγκαταλέγονται, αφενός, η αξιολόγηση των αναπτυξιακών, λειτουργικών και αισθητικοκινητικών δεξιοτήτων των φιλοξενούμενων ατόμων με αναπηρία και ο αντίστοιχος καθορισμός των στόχων αποκατάστασης των τελευταίων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων (κινητικών, αντιληπτικών, κ.α..), αφετέρου, η εκπόνηση και η εφαρμογή ειδικού προγράμματος εργοθεραπείας / αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων αισθητηριακής και αντιληπτικής επεξεργασίας, κινητικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης των ωφελούμενων.