Κανακάρη Βάσω

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό - Κοινωνικός Φροντιστής

Η  Βάσω Κανακάρη είναι νοσηλεύτρια – απόφοιτος τμήματος Νοσηλευτικής. Έχει εργαστεί ως νοσηλεύτρια στον ιδιωτικό τομέα παρέχοντας νοσηλευτική κάλυψη και φροντίδα σε άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και ως κοινωνικός φροντιστής ατόμων με αναπηρία σε σχετική δομή κοινωνικής πρόνοιας (ΚΔΑΠ).

Πρόσφατα, ξεκίνησε να εργάζεται ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό – Κοινωνικός Φροντιστής στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων και Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ. Στις κύριες αρμοδιότητες της συγκαταλέγονται η παροχή βοήθειας στα φιλοξενούμενα στη δομή άτομα με αναπηρία για την κάλυψη  των βασικών τους αναγκών και την αυτοεξυπηρέτηση τους (χρήση τουαλέτας, ατομική υγιεινή, καθαριότητα, σίτιση, λήψη  φαρμάκων), η μέριμνα για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση  τους  (περιπατητικών αναπήρων και χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων) στο ιδιόκτητο όχημα της δομής αλλά και η συνοδεία τους κατά την μετακίνηση τους προς και από το Κέντρο, και η δημιουργική απασχόληση  / συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.