Χωρίς κατηγορία

*Από Φωτεινή Γεωργιάδου Στην επικυρωμένη από την Ελληνική Πολιτεία Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο η αναπηρία είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ […]
*Από τη  Φωτεινή Γεωργιάδου Είχα ακούσει πολλά για τον Σερραίο Εκπαιδευτικό, που με τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα- εικονικές επιχειρήσεις Special Sticks και Healthy Bites, είχε γίνει γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Είχα την τιμή να γνωρίσω τον Γιώργο Ευγενειάδη στην […]